1. Administratorem serwisu internetowego pod domeną www.triodental.pl, zwanego dalej Serwisem, jest Triodental Grupowa Praktyka Lekarska s.c. Obałka M., Czarnecka A., z siedzibą w Tczewie (83-110) przy ulicy Rokickiej 21, NIP 593 257 85 27, zwanej dalej Triodental.
  2. Wybrane podstrony Serwisu zawierają formularz umożliwiający przesyłanie zapytań dotyczących świadczonych usług do Triodental, zwany dalej Formularzem. Za pomocą Formularza użytkownik może przesłać do Triodental następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.
  3. Dane osobowe przekazywane w Formularzu są przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w ich brzmieniu wynikającym z aktualnych ustaw, a także zgodnie z przepisami innych powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej aktów prawnych, po wyrażeniu przez użytkownika zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie poprzez zaznaczenie pola wyboru potwierdzającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz naciśnięcie przycisku „Wyślij” będącego elementem Formularza. Potwierdzona w ten sposób zgoda użytkownika Serwisu jest udzielana wyłącznie na rzecz Triodental, dla celów statystycznych oraz w celu kontaktu z użytkownikiem z wykorzystaniem przekazanych przez użytkownika danych kontaktowych, tj. adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego. Administratorem danych osobowych jest Triodental.
  4. Użytkownik, którego dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w Serwisie, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich uaktualnienia, poprawienia, uzupełnienia, wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Wgląd, uaktualnienie, poprawianie, uzupełnienie, wstrzymanie przetwarzania lub usunięcie danych odbywa się na podstawie żądania wysłanego przez użytkownika na adres poczty elektronicznej: gabinet@triodental.pl.
  5. Serwis zbiera w sposób automatyczny dane dotyczące wizyt wszystkich użytkowników, takie jak adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te są używane do analizy statystycznej zachowań użytkowników w Serwisie.
  6. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. ?ciasteczka?) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies mogą zawierać nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym. Pliki cookies wykorzystywane są w Serwisie w celu: a) dopasowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron i podstron Serwisu; w szczególności pliki cookies pozwalają określić typ urządzenia użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową; b) tworzenia statystyk, na podstawie których można dowiedzieć się więcej o sposobie wykorzystywania Serwisu przez użytkowników w celu ulepszenia Serwisu;
  7. Zebrane informacje nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, gdy Triodental byłby zobowiązany do przekazania informacji uprawnionym organom władzy publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.